Συνεργάτες

SingularLogic

company profile

Η SingularLogic, μέλος των Ομίλων Space Hellas και EpsilonNet, είναι μία κορυφαία εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού, υπηρεσιών και καινοτομικών ψηφιακών λύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.

Η SingularLogic αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της, παρέχοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών, για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κάθετες αγορές, ενώ παράλληλα σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής κορυφαίων Διεθνών οίκων, υποστηρίζοντας τους πελάτες της στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Η SingularLogic διαθέτει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με βαθιά επιχειρηματική γνώση, ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρία. Διαθέτει, μεγάλη πελατειακή βάση σε όλους τους τομείς της αγοράς, πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και έχει υλοποιήσει έργα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

EpsilonNet

company profile

Με τους 750 και πλέον εργαζόμενους και στελέχη μας, με προϊόντα που τα εμπιστεύονται περισσότεροι από 70.000 πελάτες με 3 επιχειρηματικές μονάδες, software, Legislation databases- network και training που συλλειτουργούν προσφέροντας ολοκληρωμένη λύση στη κάθε επιχείρηση, χτίζουμε τη μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα σε σχέση με έργα του ιδιωτικού τομέα.

Επιχειρηματική μονάδα Epsilon Net software: Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού προς επιχειρήσεις και προς λογιστικά γραφεία. 19 διαφορετικά προϊόντα ενταγμένα σε τρεις μεγάλες σειρές παραγωγής: Εφαρμογές μισθοδοσίας και HRMS, εφαρμογές για λογιστικά γραφεία και εμπορικολογιστικές εφαρμογές (ERP) για επιχειρήσεις.

Επιχειρηματική μονάδα Epsilon Net Network: Αναφέρεται στην on-line δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου περιεχομένου με νομοθετικό υλικό οικονομικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Σημείο αναφοράς αυτών των υπηρεσιών αποτελεί το portal www.e-forologia.gr, όπως επίσης και το συνδρομητικό μηνιαίο περιοδικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Epsilon7.

Επιχειρηματική μονάδα Epsilon Net Training: Προσφέρει υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση μέσα από ανοιχτά ή ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και ημερίδες. Επιπλέον, παρέχει κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τους Τίτλους Διεθνούς Πιστοποίησης ΑΙΑ, (Association of International Accountants, ένας από τους 6 αναγνωρισμένους - πιστοποιημένους Οργανισμούς εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών της Μ. Βρετανίας, με παρουσία σε πάνω από 85 χώρες διεθνώς).