**31/7/2023 - Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ**

Πρόγραμμα Ι

 

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) με επιδότηση 90% για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Η Epsilon Singularlogic διαθέτει πιστοποιημένα στο πρόγραμμα όλα τα σύγχρονα προιόντα της (Galaxy, Pylon, Smart, Λογιστικά και Μισθοδοσίες) και η εταιρεία μας ως εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Epsilon Singularlogic, θα σας προτείνει τη λύση που χρειάζεστε.

Πρόγραμμα ΙΙΙ

 

Ψηφιακές Συναλλαγές

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) με επιδότηση 90% για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Προσφέρουμε λύσεις για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (xVan) και λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της Epsilon Digital.