Ιανουάριος 2020

Εκκίνηση λειτουργίας του Galaxy ERP στον πελάτη μας ΥΙΟΙ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Α.Ε.  H μετάβαση έγινε ομαλά από το παλαιότερο ERP Enterprise. 

Σύνδεση Online με το front office SRS Retail της Singularlogic.  Οκτώ υποκαταστήματα και ένα συσκευαστήριο λειτουργούν πλέον απρόσκοπτα με την νέα πλατφόρμα, που καλύπτει 20 users online ή remote. 

 Αύγουστος 2020

Εκκίνηση λειτουργίας του Galaxy SFA Sales και SFA Xvan, με στόχο την τιμολόγηση και λήψη παραγγελιών επί αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή μεγενθύνει την δυναμική των χονδρικών πωλήσεων της ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Α.Ε.