Τα στελέχη μας

Η εταιρεία διαθέτει Singular Certified Consultants που κατέχουν όλα τα απαραίτητα certifications δηλαδή Εμπορικό – Λογιστικό – Μισθοδοσίας – Τεχνικό, όπως επίσης και Singular ERP Certified Consultants για το Singular Galaxy, το Singular Enterprise, το Singular Retail System και την Oracle RDBMS.

Βασικός τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι επίσης και η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στην χρήση των προγραμμάτων Singular. H πολύχρονη ενασχόληση μας με τα προγράμματα της Singular, μας έδωσε την δυνατότητα να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και υποστήριξη από ανθρώπους που εργάζονται πολλά χρόνια στο αντικείμενο και το γνωρίζουν άρτια. Είναι ενδεικτικό ότι το 70% του προσωπικού μας είναι απόφοιτοι Ανώτατων & Ανώτερων Σχολών.