Υπηρεσίες υποστήριξης Singular software  


1. Ετήσια συμβόλαια τηλεφωνικής και remote υποστήριξης

2. Πακέτα προαγοράς ωρών που παρέχονται από SIngular Certified Consultant

3. Υπηρεσίες ανά κλήση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη 

 

Υπηρεσίες υποστήριξης System software 


 1. Εγκατάσταση - παραμετροποίηση λειτουργικών για PC και servers

2. Εγκατάσταση - παραμετροποίηση office και security applications

3. Εγκατάσταση - παραμετροποίηση - συντήρηση τοπικών και VPN δικτύων

 


 Microsoft Partner         HP Business Partner          Symantec Partner