Εισαγωγή σε array forms & grids εγγραφών των στηλών από ένα delimited/excel αρχείο - Galaxy ERP

Το Galaxy διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εισαγωγής, σε οποιοδήποτε grid εγγραφών, πίνακα (array) της εφαρμογής, τιμών στηλών είτε από ένα delimited είτε από ένα xls αρχείο.

Με ένα απλό drag & drop ή copy paste από το excel εισάγετε δεδομένα στο Galaxy, στις γραμμές εμπορικών και οικονομικών παραστατικών, στα λογιστικά άρθρα, στα χρωματολόγια/μεγεθολόγια των ειδών, στα είδη των συμβάσεων πωλήσεων κ.λπ.